Túi nylon học thực phẩm sống: Nguy cơ nhiễm chì

2019-03-11T15:13:13+00:00

Theo các chuyên gia thực phẩm ở Việt Nam túi nylon thường được làm từ những vật liệu tái chế vì thế nó không đảm bảo an toàn vệ sinh khi chứa đựng thực phẩm

Túi nylon học thực phẩm sống: Nguy cơ nhiễm chì 2019-03-11T15:13:13+00:00

Gọi Ngay: 0981 092 889