Kế hoạch Bảo vệ môi trường

2018-05-27T17:46:44+00:00

Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP trong đó có sự thay đổi về tên gọi của hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch

Kế hoạch Bảo vệ môi trường 2018-05-27T17:46:44+00:00

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2018-05-27T17:42:25+00:00

CÁC KHÁI NIỆM VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM - Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018-05-27T17:42:25+00:00

Gọi Ngay: 0981 092 889