About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 13 blog entries.

Đề án Bảo vệ môi trường

2018-05-27T17:54:55+00:00

CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015. - Nghị định 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết

Đề án Bảo vệ môi trường 2018-05-27T17:54:55+00:00

Kế hoạch Bảo vệ môi trường

2018-05-27T17:46:44+00:00

Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP trong đó có sự thay đổi về tên gọi của hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch

Kế hoạch Bảo vệ môi trường 2018-05-27T17:46:44+00:00

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

2018-05-27T17:42:25+00:00

CÁC KHÁI NIỆM VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM - Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2018-05-27T17:42:25+00:00

Gọi Ngay: 0981 092 889